Tarpkultūrinio bendravimo kompetencijos ugdymo programa

Įžanga
Tikslinė grupė
Programos tikslai ir uždaviniai
Aprašas

I. 1 modulis (aprašas)

1 skyrius. Sudedamosios TBK dalys
Kas yra kultūra ir tarpkultūrinė kompetencija?
Žinios kaip sudedamoji tapkultūrinio bendravimo kompetencijos dalis
Įgūdžiai kaip sudedamoji tapkultūrinio bendravimo kompetencijos dalis
Nuostatos kaip sudedamoji tapkultūrinio bendravimo kompetencijos dalis

2 skyrius. TBK aspektai
Kognityvinis TBK aspektas
Emocinis TBK aspektas
Elgesio TBK aspektas

3 skyrius. Tarpkultūrinės kompetencijos vertinimo įrankiai
Tarpkultūrinės kompetencijos vertinimas: prielaidos ir įrankių rūšys
Tarpkultūrinės kompetencijos vertinimo įrankiai


II. 2 modulis (aprašas)

1 skyrius. Praktiniai įvairių metodų taikymo pratimai
Anketos
Kritiniai incidentai
Kultūros asimiliatorius
Istorijų ratas
Bendravimo pratimai

2 skyrius. Suaugusiųjų švietėjų tarpkultūrinės kompetencijos atvejų analizės ir simuliacijos
Atvejo analizė ir simuliacijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijose Rumunijoje
Atvejo analizė ir simuliacija aukštojo mokslo institucijose Rumunijoje
Atvejo analizė ir simuliacijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijose Lietuvoje
Atvejo analizė ir simuliacijos formaliojo suaugusiųjų švietimo institucijose Graikijoje
Atvejo analizė ir simuliacijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijose Ispanijoje
Atvejo analizė ir simuliacijos formaliojo suaugusiųjų švietimo institucijose Italijoje
Atvejo analizė ir simuliacijos formaliojo suaugusiųjų švietimo institucijose Kipre

3 skyrius. Praktinis TBK taikymas konkrečiose šalyse
Praktinis TBK taikymas Rumunijoje
Praktinis TBK taikymas Lietuvoje
Praktinis TBK taikymas Graikijoje
Praktinis TBK taikymas Ispanijoje
Praktinis TBK taikymas Italijoje
Praktinis TBK taikymas Kipre